Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Smolajnach

O nas

Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Smolajnach powstała na bazie zlikwidowanej szkoły samorządowej.

Funkcjonuje od 1 września 2001 roku, jako szkoła sześcioklasowa prowadzona początkowo przez lokalne stowarzyszenie „Nasza Szkoła”.

„Duch Boży wieje, kędy chce” – dzięki opatrzności Bożej, dnia 1 stycznia 2002 roku nasza szkoła została przekazana doświadczonemu w prowadzeniu szkół katolickich – Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które cudem Bożym stanęło na naszej drodze. Ówczesny prezes ksiądz Stanisław Gancarek, nie bacząc na trudności, przyjął do SPSK naszą małą szkołę. 

Zrządzeniem Opatrzności Bożej, od lutego 2003 roku, tj. od roku Różańca, naszą codzienną modlitwą szkolną jest modlitwa Różańcowa, odmawiana według ustalonego porządku – po jednej dziesiątce przez klasę, co składa się w całej szkole na jedną część Różańca. W intencjach papieskich, szkolnych i prywatnych omodlamy codziennie sprawy Kościoła, Ojczyzny i naszej wspólnoty.

Z Różańcem Świętym – wręczanym uroczyście 1 września na apelu szkolnym, każdemu nowemu dziecku przychodzącemu do szkoły i nowemu nauczycielowi – próbujemy przemienić naszą trudną rzeczywistość i kształtować ją według starych sprawdzonych zasad: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

W 2010 roku przy Szkole Podstawowej utworzone zostało Gimnazjum SPSK. Przy szkole funkcjonuje też oddział przedszkolny.

Aktualnie pod opieką Stowarzyszenia w Smolajnach funkcjonują następujące placówki:

  • Szkoła Podstawowa SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z oddziałem przedszkolnym,
  • Gimnazjum SPSK im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież do naszych placówek