Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Smolajnach

1 procent

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie możesz przekazać 1% swego podatku należnego za rok poprzedni na rzecz organizacji pożytku publicznego. Sam zdecyduj o 1% swojego podatku i przeznacz go na rzecz dobra wspólnego, jakim jest edukacja dzieci i młodzieży, aktywizacja środowisk wiejskich.

Możesz to uczynić za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – pozarządowej organizacji pożytku publicznego, która realizuje te cele m.in. poprzez prowadzenie 103 szkół na terenie całej Polski: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących, szkół integracyjnych oraz szkół specjalnych.
Misją naszych szkół jest: integralny rozwój człowieka — nauczyciela i ucznia. W procesie nauczania i wychowania integralnego wspomagamy rodziny, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego i duchowego mającego fundament w Chrystusie.

Przekazując 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia nic nie tracisz, a staniesz się powodem radości wielu dzieci, szczęśliwych z posiadania tak życzliwych i hojnych Przyjaciół, którzy pomogli zrealizować ich marzenia o dobrej szkole.

Jeśli chcesz wspomóc dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Punktu Przedszkolnego w Smolajnach prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich przekaż swój 1 % podatku na Stowarzyszenie.

W deklaracji podatkowej:

PIT 37 – należy wpisać:

w pozycji 122 – KRS 0000044175

w pozycji 123 – przekazywaną kwotę

w pozycji 124 – Szkoła w Smolajnach

w pozycji 125 – zaznaczyć to pole aby wyrazić zgodę na przekazanie swojego imienia, nazwiska, adresu oraz kwoty z pozycji 123

w pozycji 126 – dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z płatnikiem, takie jak telefon lub email

analogicznie w innych zeznaniach podatkowych:

PIT 36 – w pozycjach: 301, 302, 303

PIT 36 L – w pozycjach: 104, 105, 106

PIT 38 – w pozycjach: 57, 58, 59

PIT 28 – w pozycjach 125, 126, 127

Wpłaty dokona właściwy Urząd Skarbowy zgodnie z Państwa dyspozycją.

Nie zniechęcaj się faktem, że 1% Twojego podatku może wynosić kilka złotych - jesteśmy wdzięczni za najmniejszy dar, gdyż wielkie rzeczy składają się z małych.

Stwórzmy wielkie grono Przyjaciół!

W intencji wszystkich Darczyńców w każdą środę, na Jasnej Górze, sprawowana jest dziękczynna Msza Święta.

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014