Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Smolajnach

Ważne terminy

Ramowa organizacja roku szkolnego 2019/2020:

23.12 - 31.12.2019 - zimowa przerwa świąteczna

20.01 - 02.02.2020 - ferie zimowe

09.04 - 14.04.2020 - wiosenna przerwa świąteczna

 

Dodatkowe dni wolne:

  • ROK 2019: 31 października  
  • ROK 2020: 2, 3 stycznia, 24 kwietnia, 12 czerwca

 

Egzamin ósmoklasisty:

21.04.2020 - język polski

22.04.2020 - matematyka

23.04.2020 - język obcy nowożytny

 

26 czerwca 2020 - zakończenie roku szkolnego

 

DATY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  • ROK 2019: 17 września, 29 października, 5 listopada, 10 grudnia
  • ROK 2020: 14 stycznia, 24 marca, 19 maja