Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Smolajnach

Zajęcia pozalekcyjne

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

  • Kółko plastyczne: wtorek i środa 12.45 - 13.30
  • Kółko recytatorskie: poniedziałek 14.25 - 15.10
  • Kółko matematyczne: poniedziałek 14.25 - 15.10
  • Zajęcia sportowe: środa 12.30 - 14.00 lub 15.30 - 17.00

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

  • Język polski: wtorek 13.35 - 14.20
  • Matematyka: środa 13.35 - 14.20